Kulisy sesji do nowej kolekcji na sezon 2019/2020
Kulisy sesji do nowej kolekcji na sezon 2019/2020

W naszej pracy wszystko jest obrócone do góry nogami. Kiedy kończy się sezon zimowy, a Wy powoli rozglądacie się za wiosenną kolekcją do swojej szafy, my spędzamy długie godziny w dziale projektowym w szwalni, gdzie testujemy nowe przędze, projektujemy wzory czapek na kolejny sezon zimowy i zatwierdzamy kolekcję. W czasie wakacji, kiedy wygrzewacie się na plaży i cieszycie słońcem, my przygotowujemy dla Was sesję zdjęciową. Zajrzyjcie i zobaczcie w kilku kadrach jak wyglądał jeden z najfajniejszych dni naszej pracy. 

czytaj całość »
KONKURS “POMPOMS I JA #POMPOMSPEOPLE” – INSTAGRAM
KONKURS “POMPOMS I JA #POMPOMSPEOPLE” – INSTAGRAM
REGULAMIN KONKURSU "POMPOMS I JA #POMPOMSPEOPLE” – INSTAGRAM
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
“POMPOMS I JA #POMPOMSPEOPLE” – INSTAGRAM (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Pompoms Karolina Kanik, Pocztowa 1b/11, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472131663. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/pompomshats/?hl=pl Organizatorem Konkursu jest Pompoms Karolina Kanik. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 04.02.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 15.02.2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego Uczestnika Konkursu z czapką marki Pompoms. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #pompomspeople i oznaczone @pompomshats. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze trzy najładniejsze zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów dwoma wybranymi przez organizatora czapkami marki Pompoms. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 17.02.2018 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 21.02.2019 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 25.02.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Pompoms Karolina Kanik z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie marki Pompoms. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Pompoms w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Pompoms niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Pompoms ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Pompoms swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Pompms może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Starbucks.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Organizator. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: shop@pom-poms.pl
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Pompoms w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
czytaj całość »
Black Weekend 2018
Black Weekend 2018

W dniach 22-26.11.2018, na wszystkie produkty w naszym sklepie obowiązuje 15% zniżki z kodem BLACK15. Zapytacie dlaczego zniżki nie wynoszą 30%, 50%, a może nawet 70%? Dlatego, że nie zawyżamy sztucznie cen na dwa dni przed rozpoczęciem promocji, nie wyciągamy z magazynu starych modeli czapek i szalików. Promocja obowiązuje na cały asortyment z kolekcji 2018/2019. A skąd wynikają ceny wyjściowe? Wszystkie czapki produkujemy z przędz dostarczanych od włoskiego producenta z przeszło 30 letnim doświadczeniem w branży, czapki szyte są w Polsce, gdzie wszyscy pracownicy dostają uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę, a wszystkie dodatki zamawiamy u lokalnych rzemieślników, którzy na swojej pracy znają się jak nikt inny. Regulamin promocji dostępny w artykule. 

czytaj całość »
Kolekcja 2018/2019
Kolekcja 2018/2019

Od 16 września rusza sprzedaż nowej kolekcji marki Pompoms na sezon 2018/19. Doświadczenie zdobyte w poprzednich sezonach, pozwoliło nam na rozszerzenie produktów o kolekcję czapek dziecięcych, szalików damskich i kominów dziecięcych. Jak jest nasza nowa kolekcja? Jak zawsze, staramy się łączyć ponadczasową klasykę ze sportowym duchem, jednolite kolory i uniwersalne fasony, które pasują do każdego typu urody. To co najważniejsze również pozostaje niezmienne, wyłącznie polska produkcja, najwyższej jakości włoska przędza, od lat zamawiana u zaufanego producenta, polski polar i dodatki od lokalnych rzemieślników. Zapraszamy. 

 

 

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl